Hoe inschrijven en kostprijs ?

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de zelfoogst tuin? Dit kan.

Via “Contact” stuur je een mail met vermelding dat je je wil inschrijven in de zelfoogst tuin. Hierbij noteer je dan volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail en geboortedatum. Wij nemen dan contact met je op.

De kostprijs of lidgeld van de zelfoogst tuin is geldig voor een jaar. Dit loopt van 1 mei tot 1 mei het jaar daarop.

Dit zijn de tarieven :
Voor een volwassene is het € 270.
Voor een kind is het € 14 x leeftijd.

Voorbeeld:
Een gezin van 2 ouders en kinderen van 9 en 12 jaar.
2 ouders: 2 X 270      € 540 
Kind van 9 jaar          € 126
Kind van 12 jaar        € 168
Totaal                        € 834


Het is ook mogelijk het lidgeld te betalen in vier gelijke schijven via domiciliëring.

pic_aardappelveld

Een nieuw oogstjaar !

Op 1 mei 2018 beginnen we aan ons achtste jaar oogsten in de tuin. Zowel de klanten als de boeren hebben er vruchtbare jaren opzitten. Enkele beginnersfouten hebben we er samen uit gehaald,
de oogstaandelen waren meer dan voldoende.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kan je inschrijven door het 'Contact' formulier in te vullen.

Wat is een ‘zelfoogsttuin’?

Een zelfoogsttuin is een veld waar groenten en fruit geteeld worden en waar jij zelf kan gaan oogsten. De Wroeter maatwerkbedrijf zorgt voor het zaaien, het onderhoud en de groei van de gewassen.
In ruil voor een jaarlijks bedrag – jouw oogstaandeel of ‘lidgeld – mag je oogsten wat de tuin elke week opbrengt. Dit varieert per seizoen.

pic_tuinvandesmakk_003


Wat is De Wroeter?

De Wroeter is een vzw die werk biedt aan mensen in de sociale economie. Mensen die moeilijk een plek vinden op de gangbare arbeidsmarkt, krijgen er een plaats. De Wroeter kijkt naar hun talenten en mogelijkheden en versterkt daardoor hun zelfwaarde en hun positie in de samenleving. De arbeid in de zelfoogsttuin biedt enkele Wroeters een vaste dagtaak. De Wroeter houdt sterk aan gelijkwaardigheid, respect voor de eigenheid van ieder mens en respect voor het milieu.

pic_aanhetwerk2012

 
Hasselt: Fairtrade gemeente