De zelfoogsttuin bevindt zich aan de
Siegersveldstraat 36, 3500 Hasselt
op de terreinen van De Wroeter

pic_tvds_kaartje

 

 

Wat is De Wroeter?

De Wroeter is een vzw die werk biedt aan mensen in de sociale economie. Mensen die moeilijk een plek vinden op de gangbare arbeidsmarkt, krijgen er een plaats. De Wroeter kijkt naar hun talenten en mogelijkheden en versterkt daardoor hun zelfwaarde en hun positie in de samenleving. De arbeid in de zelfoogsttuin biedt enkele Wroeters een vaste dagtaak. De Wroeter houdt sterk aan gelijkwaardigheid, respect voor de eigenheid van ieder mens en respect voor het milieu.

 
Hasselt: Fairtrade gemeente